Altres serveis

Menjador

El centre disposa de servei de menjador per els usuaris de STO, SOI i CET.

Transport

Actualment es disposa de 3 furgonetes de 8 places per fer aquest servei.

Lleure

L’Associació vetlla perquè els seus usuaris disposin de diferents activitats de lleure.

Skip to content