El Centre Ocupacional Montsoriu (CO) és un servei adreçat a les persones amb discapacitat intel·lectual, majors de 16 anys i el certificat de disminució igual o superior al 65% i que no tenen, en l’actualitat, possibilitat de ser contractades laboralment.

 

Mitjançant una atenció diürna integral centrada en la persona, el servei té la finalitat de facilitar als usuaris els serveis i suports necessaris, per tal que cadascú pugui desenvolupar el màxim de capacitats, competències i qualitat de vida, així com una participació activa en la societat.

 

Dins el CO oferim dos serveis diferenciats: el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI).

 

CAPACITAT:

La capacitat màxima del CENTRE OCUPACIONAL és de 30 places, 25 places corresponents a STO i 5 a SOI.

 

HORARI:

L’horari d’atenció a l’usuari serà de 40 hores setmanals, de 9h a 13h i de 14h a 17h.

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

El seu programa d’activitats està dissenyat per treballar hàbits d’autonomia personal, social i laborals de la persona. El programa inclou les activitats de:

Equinoteràpia
Expressió plàstica
Musicoteràpia
Lectura del diari
Informàtica
Logopèdia
Habilitats funcionals
Taller de kinesiologia i estimulació cognitiva
Natació i esport
Sortides lúdiques i culturals
Activitats pre-laborals
Psicomotricitat
Taller de cuina
Teatre

Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

Servei adreçat a potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que l’usuari d’aquest servei pugui integrar-se a l’activitat laboral (CET) quan les circumstàncies ho permetin, preveient també, quan les necessitats d’atenció individual de l’usuari ho requereixin, l’orientació envers el Servei de Teràpia Ocupacional (STO).

Skip to content