L’Associació Montseny Guilleries és una entitat sense ànim de lucre que atén a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca de la Selva interior i el Baix Montseny.

MISSIÓ

L’Associació Montseny Guilleries és una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual del nostre territori, i promou la seva integració social i laboral mitjançant la creació i gestió de serveis i activitats.

VISIÓ

Volem ser un projecte sòlid, amb una gestió responsable, transparent i sostenible que col·labora amb la societat generant oportunitats laborals i socials, i que compta per fer-ho, amb un equip humà professional i compromès

VALORS

Organigrama

Equip humà

L’Associació Montseny Guilleries està format per un equip humà de tipologia molt diversa, actualment la plantilla de professionals consta de 22 persones, entre personal de gestió, monitors/es, educadors/educadores i personal tècnic.

Serveis Centrals

GERÈNCIA

Rosa Ma Gurri Sureda

ASSISTENT SOCIAL

Olga López Castell

DIRECCIÓ GENERAL

Núria Pintu Soler

DIRECCIÓ TÈCNICA LLAR / PSICÒLEG

Marc Pittier Girau

ADMINISTRACIÓ

Marta Rodrigo Canaleta

CET

cet

Ramon Camps

cet

Abel Criado

cet

Joan Garolera Pelach

cet

Marc Gràcia Lirón

cet

Jordi Marzal Escudero

STO

STO

Joana Cut Cont

STO

Glòria Morales Pérez

STO

Alícia Pujol Pujol

STO

Elisabet Tort Massachs

STO

Laia Valverde

Llar

LLAR

Laia Blanch Pulido

LLAR

Olga Cullell Duque

LLAR

Desiree de la Hera Baez

LLAR

Clara Inchausti Garcia

LLAR

Simona Miron Olimpia

LLAR

Andrea Alejandra Montes

LLAR

Laura Sánchez Casals

LLAR

Lusiana Stoica

Servei de lleure

SERVEI DE LLEURE

Jordi Fàgregas Casula

Junta directiva

L’Associació Montseny Guilleries compta amb més de 350 socis i la seva junta directiva actualment està integrada per 15 persones. La seva tasca és de caràcter voluntari, són persones que dediquen part del seu temps a la nostra entitat i el seu treball és potenciar les activitats i serveis i participar a les juntes mensuals on es discuteixen, debaten i decideixen tots els temes relacionats amb el dia a dia dels diferents serveis de l’Associació. La Junta Directiva sempre està oberta a persones que tinguin ganes de col·laborar en el nostre projecte aportant el seu temps i les seves opinions.

President

Joaquim Pintu Salvans

Vice president

Jordi Callís Ferrer

Secretari

Josep Ll. Manzano Lorenzo

Tresorera

Núria Ribera Sitjes

Vocal

Marta Rodrigo Canaleta

Vocal

Dolors Gómez Torres

Vocal

Joaquim Mateu Gasquet

Vocal

Antoni Duran Pidevall

Vocal

Joaquim Toboso Torelló

Vocal

Rosa Ma Gurri Sureda

Vocal

Núria Pintu Soler

Vocal

Robert Busquets Sala

Vocal

Oriol Garriga Chesa

Vocal

Anna Moragas Corbera

Vocal

Anna Quílez Ribera

Voluntaris

Actualment l’Associació Montseny Guilleries compta amb la col·laboració de 21 voluntaris:13 dones i 8 homes

Skip to content