El treball a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual es va iniciar l’any 1968 a través de l’Associació Local de Caps de Família per atendre les necessitats dels nens i nenes amb discapacitat psíquica de la Mancomunitat Montseny Guilleries creant una Aula d’Educació Especial.

Un cop constituïda l’Associació Pro Deficients Montseny Guilleries l’any 1978, aquesta es va fer càrrec de l’aula i cap a l’any 1980 l’associació va posar en marxa un pre-taller per a aquells nois i noies amb discapacitat intel·lectual que un cop passada l’etapa escolar, es trobaven amb greus dificultats per integrar-se al món laboral, fins que el març de 1990 es va crear el Centre Especial de Treball.

Valorant com a positiva aquesta iniciativa, també s’iniciaren un seguit de gestions i tràmits per a la construcció d’un edifici destinat a Centre Ocupacional, que davant la resposta de totes les parts implicades es va inaugurar el 13 de maig de 1993.

Més endavant i degut a la demanda detectada, l’any 1994 es va posar en funcionament la Llar Residència Francesc Riumalló per a usuaris de l’entitat amb problemàtiques familiars concretes, tant per l’absència d’aquesta com per les dificultats de convivència.

Davant la problemàtica que representa l’envelliment de la població usuària dels diferents serveis i la conseqüent desaparició dels familiars més pròxims (pares), ens trobem amb unes necessitats i demandes del servei d’habitatge cada vegada major, és per això que l’any 2010 posem en funcionament la segona Llar Residència La Farga amb capacitat per a 12 persones, donant resposta a les necessitats detectades a mitjà termini.

En data octubre 2015 els serveis de Centre Ocupacional, Llar residència i servei Ocupacional d’Inserció passen a ser concertats pel Departament de Benestar Social i Família.

El 2009 i com a part del procés de renovació i actualització de la imatge corporativa de l’entitat, l’associació passa a dir-se Associació Montseny Guilleries per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Cronograma

1968: Creació Associació Local de Caps de Família

1978: Constitució Associació Pro Deficients
Montseny Guilleries

1980: Es posa en marxa el Pre taller per a nois i noies un cop finalitzada l’etapa escolar

1990: Creació del Centre Especial de Treball

1993: Inauguració Centre Ocupacional

1994:  Obertura Llar Residència Francesc Riumalló, amb capacitat per a 9 persones

2009: Canvi d’imatge corporativa i actualització del nom adaptant-se a la terminologia del moment, passant a ser Associació Montseny Guilleries per a persones amb discapacitat intel·lectual.

2010: Es posa en funcionament la Llar Residència La Farga, amb capacitat per a 12 persones

2012: Reforma i millora de la Llar Residència Francesc Riumalló.

2015: Adquisició d’una nau industrial de 690m2 al polígon industrial Cal Xic d’Arbúcies, destinada al Centre Especial de Treball.

2018: Aprovació Pla Estratègic 2018-2020, l’eina que recull els objectius, les línies estratègiques i les accions a dur a terme per l’organització pels propers anys.

2018: Celebració del 50è aniversari de l’Associació amb un acte a les instal·lacions de l’entitat, amb prop de 200 persones

Skip to content