( Política de protecció de dades )

Política de protecció de dades

 

Avis Legal: L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.

 

ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES

Camí del Molí, s/n • 17401 ARBÚCIES (Girona) • Telèfon: 972 86 08 15

E-mail de contacte: direccio@montsenyguilleries.cat

CIF:  G17053588

Inscrita en el Registre d’Associacions dels Serveis Territorials del Dpt. de Justícia de  la Generalitat de Catalunya a Girona, amb el número 501 de la Secció Primera.

 

Les dades personals recaptades a través de la web www.montsenyguilleries.cat o del nostre correu electrònic direccio@montsenyguilleries.cat són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.

 

El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una sol·licitud per escrit a la següent direcció:

ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES

Camí del Molí, s/n • 17401 ARBÚCIES (Girona)

 

A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI.

 

Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir el Client per a comprovar la situació dels mateixos.

 

 

Política de privacitat

 

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal ( LOPD ) , el client / usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual és responsable ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL que ha estat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de efectuar la gestió administrativa i d'informar sobre els productes i serveis sol · licitats, pel que vostè presta el seu consentiment exprés per l'enviament de comunicacions comercials, mailings i newsletter per correu electrònic, SMS, i altres mitjans de comunicació per via ofimàtica o postal, tal com estableix la Llei LSSI / CE 34/2002.

 

L'informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir adjuntant copia del seu DNI, al domicili social de ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, situat al Camí del Molí, s/n – 17401 ARBÚCIES (Girona).

 

Les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per la seva conservació, a terceres persones.

 

Si vol deixar de rebre publicitat o informacions comercials pot sol·licitar la baixa enviant un correu electrònic a l'adreça direccio@montsenyguilleries.cat  indicant la paraula BAIXA.