( )

Memòria anual

 

Un any més és un orgull presentar, en nom de tots els que formem l'Associació Montseny Guilleries, la memòria anual per fer balanç.

Podeu consultar-la AQUÍ.

 

MEMÒRIES ANYS ANTERIORS:

 

Memòria 2014-2015

 

Memòria 2013-2014

 

Memòria 2012-2013

 

Memòria 2011-2012

 

 

Rendició de comptes

 

Per garantir la sostenibilitat i la responsabilitat de la nostra entitat, es realitza un seguiment constant del pressupost. A més, s’apliquen polítiques i procediments sistemàtics de control de la gestió econòmica pel que fa a l’avaluació i l’autorització en la contractació de proveïdors, la realització de compres, la facturació i el pagament, seguint uns criteris de sostenibilitat econòmica, qualitat i ètica.

Cada any ens sotmetem a una auditoria independent de comptes.

Podeu consultar la darrera auditoria AQUÍ.

 

Full informatiu

 

Com cada any des de l'Associació Montseny Guilleries editem el nostre Full informatiu.

Podeu consultar-lo AQUÍ.

 

FULLS INFORMATIUS ANYS ANTERIORS:

 

Full informatiu 2015

 

Full informatiu 2014

 

Full informatiu 2013

 

Full informatiu 2012